Jag är student, kan ni hjälpa mig med mitt skolarbete?

Vi får många förfrågningar från studenter som letar intervjupersoner till uppsatser eller fakta om ätstörningar för examinationsuppgifter. Det är allt ifrån gymnasiearbeten till uppsatser på mastersnivå. Vi har begränsade resurser och kan tyvärr inte hjälpa till med dessa förfrågningar – varken genom att sprida enkäter riktade till tidigare drabbade eller närstående, eller genom att efterlysa intervjupersoner i våra kanaler. Vi har inte heller själva möjlighet att ställa upp på intervjuer. Söker du kunskapsunderlag kring ätstörningar finns en hel del information på vår hemsida. Antingen här under vanliga frågor eller under Om ätstörningar.