Hur gör jag för att söka vård för ätstörningar?

Vården för ätstörningar ser olika ut i olika delar av landet, tillgängligheten skiljer sig åt men även processen för att söka vård kan se olika ut. På vissa platser finns ätstörningsenheter dit du kan skicka en så kallad egenremiss eller egen vårdbegäran. I andra regioner behöver du exempelvis först kontakta din vårdcentral för att få en remiss till ätstörningsenhet eller annan behandling. Är du förälder till ett barn under 18 år kan även du som vårdnadshavare ta kontakten med vården.

Här reder vi ut olika alternativ som kan finnas och vill du veta mer om hur vården ser ut i din region, besök www.1177.se.

Vart vänder jag mig?

Jag är under 18 år eller vårdnadshavare till någon under 18 år

 • Elevhälsan t.ex. skolkurator eller skolsköterska.
 • Vårdcentral.
 • Ungdomsmottagningen/ungdomshälsan.
 • BUP (i de flesta regioner krävs ingen remiss).
 • Ätstörningsenhet (via egenremiss eller remiss från tex vårdcentral).
 • Psykiatrisk akutmottagning.
 • Privata mottagningar (t.ex. dietist, fysioterapeut, leg. Psykolog, leg. psykoterapeut).

Jag är över 18 år

 • Studenthälsan på universitetet/högskola.
 • Ungdomsmottagningen/ungdomshälsan.
 • Vårdcentral.
 • Företagshälsovården.
 • Allmän öppenpsykiatrisk mottagning (via egen remiss eller remiss från t.ex. vårdcentral).
 • Ätstörningsenhet (via egenremiss eller remiss från tex vårdcentral)
 • Psykiatrisk akutmottagning.
 • Privata mottagningar (t.ex. dietist, fysioterapeut, leg. Psykolog, leg. psykoterapeut).
 • Internetbehandling.

 

Hur ser vården ut där jag bor?

Du kan läsa mer om hur vården ser ut i din region på www.1177.se