Går det att förebygga ätstörningar?

Den frågan är inte helt enkel att besvara, eftersom vi inte har alla svar på varför någon utvecklar en ätstörning. Detta gör det också svårt att avgöra vad som kan verka förebyggande. Troligtvis behöver flera saker samspela, kopplat till att flera saker ligger bakom att någon utvecklar en ätstörning. Med det sagt finns en rad saker som kan minska risken att någon drabbas.

En central faktor som påverkar risken för att utveckla ätstörningar är förändringar i sitt ätande med syftet att gå ner i vikt eller bli mer ”hälsosam”. Det kan också handla om en förändring utan det syftet, men där någon äter mindre än vad kroppen behöver. För att förebygga ätstörningar kan det alltså vara viktigt att inte gå på en diet i viktminskningssyfte eller utesluta näringsämnen. En ingång till mat som är ”äta allt men inte alltid” kan minska risken att hamna i en ätstörning.

Vårt språk kan bidra till hur vi förhåller oss till mat. Att undvika beteckningar som ”nyttigt” och ”onyttigt” kan bidra till att förebygga en osund relation till mat. Hur vi pratar med varandra om kropp, mat och ätande spelar roll. Om vi enbart nämner mat och kropp i negativa termer, eller drar likhetstecken mellan en smal kropp och en bra kropp så stärks en kritisk inställning till den egna och andras kroppar.

Att stärka självkänslan kan påverka positivt. Många drabbade har en låg självkänsla i botten, så att arbeta med den egna självkänslan kan också minska risken för att utveckla en ätstörning.

Att dela sina känslor och tankar med någon när livet känns tufft kan också minska risken för psykisk ohälsa, såsom ätstörningar. Att hålla svåra saker inom sig är inte bra i längden, sök hjälp och stöd när det behövs. Vi behöver inte klara allt själva. Om du står nära någon som inte verkar mår bra – fråga och visa att du bryr dig.

Vi ser också att ökad kunskap om ätstörningar behövs som en förebyggande åtgärd, både i samhället i stort och specifikt inom primärvård och elevhälsa.

Sammanfattningsvis är ett kroppspositivt synsätt, att arbeta med självkänsla, att anförtro sig till någon när livet känns tufft och att undvika dieter saker som kan minska risken för att utveckla en ätstörning.