Går det att bli helt frisk från en ätstörning?

Ja, det går att bli helt frisk och fri! Processen att bli frisk från en ätstörning kan ta olika lång tid och vilken typ av behandling eller stöd som behövs kan skilja sig åt. Du kan läsa mer om olika personers tankar om friskhet och vägen dit under Tillfrisknande.