Västra Götalands län

Anorexi & Bulimi, Mottagning för vuxna, Göteborg

Anorexi- Bulimienheten, Göteborg

Avdelning 618 anorexi och bulimi, Göteborg

BUP Ätstörningsenhet för barn och unga

Mando

S:ta Helena Anorexi- & Bulimimottagning Skövde

WeMind psykiatri, Göteborg

Ätstörningsenheten Korallen Uddevalla

Ätstörningsmottagning, Borås

Ätstörningsteamet, Kungälv

 

Övrig vård

Även andra verksamheter som inte är specialiserade på ätstörningar kan vara behjälpliga i vissa fall. Exempel är ungdomshälsan, ungdomsmottagning alternativt din hälsocentral. Läs mer om dessa alternativ på vårdguiden, 1177.se. Det finns även flertalet privata alternativ att välja på som dock inte ingår i högkostnadsskyddet.