Västra Götalands län

Anorexi & Bulimi, Mottagning för vuxna, Göteborg

Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna, Göteborg

Avdelning 618 anorexi och bulimi, Göteborg

BUP Ätstörningsenhet för barn och unga

Mando

WeMind psykiatri, Göteborg

Ätstörningsenhet, Skövde

Ätstörningsenheten Korallen Uddevalla

Ätstörningsmottagning, Borås

Ätstörningsmottagningen, Kungälv

 

Övrig vård

Även andra verksamheter som inte är specialiserade på ätstörningar kan vara behjälpliga i vissa fall. Exempel är ungdomshälsan, ungdomsmottagning alternativt din hälsocentral. Läs mer om dessa alternativ på vårdguiden, 1177.se. Det finns även flertalet privata alternativ att välja på som dock inte ingår i högkostnadsskyddet.