Ätstörningsenheten Humlegården Västerås

Ingång 22
Centrallasarettet
721 89 Västerås

Tel. 021-176280

Vårdtyper som erbjuds:
Öppenvård, dagvård

Åldersgrupp som tas emot:
Barn, ungdomar och vuxna