Sundsvall – Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken

Barn och Ungdomspsykiatriska kliniken
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall

Tel 060-181000

Hemsida:
www.lvn.se

Vårdtyper som erbjuds:
Öppen- dag- och slutenvård

Åldersgrupp som tas emot:
Upp till 18 år.