Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand,
Psykiatriska kliniken
851 86 Sundsvall

Tel: 060-1810 00 (växel)

Vårdtyper som erbjuds:
Individuell terapi, KBT-Ät (CBT-E) inom vuxenpsyk, även slutenvård och dagätstöd

Åldersgrupp som tas emot:
18 år och uppåt