Psykiatrisk mottagning unga vuxna, Skellefteå

Högströmsgatan 16
Psykiatrisk klinik ,Skellefteå lasarett
93186 Skellefteå

090-785 93 94

Hemsida
www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Klockarbergets-behandlingscent/

Åldersgrupp som tas emot
Specialiserad psykiatri för dig mellan 18 och 25 år.

Övrig information
För det mesta klarar man påfrestningar i livet på egen hand eller med hjälp av föräldrar och vänner. Andra gånger behöver man hjälp av någon utomstående.

Känner du dig osäker är det viktigt att du tar kontakt med oss som är en specialenhet, så kan vi tillsammans komma fram till vilken hjälp du behöver.

Områden vi arbetar med är till exempel sömnproblem, depression, ätstörningar, ångest och självmordstankar.