Ätstörningsenhet vid Psykiatrisk klinik Skellefteå och Södra Lappland

Klockarbergsvägen
93186 Skellefteå

Telefon 090-785 93 94

Hemsida
www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Psykiatrisk-klinik-Skelleftea-och-Sodra-Lappland/

Åldersgrupp som tas emot
Vi är en specialiserad ätstörningsmottagning för personer över 18 år. Du kan antingen söka själv till oss eller komma via remiss.

Övrig information
Efter bedömning erbjuds individuellt anpassad behandling. Inledningsvis ligger fokus på att minska svält och hetsätning. Det är viktigt att kartlägga och behandla andra faktorer som kan bidra till att ätstörningen kvarstår. Samarbete med familjen och det övriga sociala nätverket kvar vara en del i behandlingen.