Centrum för ätstörningar Karlstad

Centralsjukhuset i Karlstad
Psykiatrihuset
Rosenborgsgatan 2
651 85 Karlstad
Telefonrådgivning 054-61 98 30

Hemsida
www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Halsa-vard-och-patientinformation/Verksamheter-och-mottagningar/Lansgemensam-psykiatri/

Vårdtyper som erbjuds
Öppenvård, dagvård, slutenvård

Åldergrupp som tas emot
Barn, ungdom och vuxna

Övrig info
Centrum för ätstörningar erbjuder specialiserad behandling för barn och ungdomar med ätstörningsproblematik och vuxna med svårare ätstörningsproblematik. Patienter från hela Värmland kan komma när de fått remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning.