Vuxenpsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala

Verksamhetsområde allmänpsykiatri
Akademiska sjukhuset

Ätstörningsenheten för vuxna
Akademiska sjukhuset, ingång 10
751 85 Uppsala

Telefon: 018-611 52 68

Hemsida
www.akademiska.se/Verksamheter/Affektiva-sjukdomar/Mottagningar/Atstorningsenheten-for-vuxna1/

Vårdtyper som erbjuds:

Sju dagsjukvårdsplatser för patienter med anorexia nervosa. Patienter med bulimia nervosa, ätstörning UNS och hetsätningsstörning får KBT i form av understödd självhjälp, individuell kontakt eller gruppbehandling. Ej specificerat antal platser.

Åldersgrupp som tas emot:
18 år och uppåt.