Stockholms centrum för ätstörningar

Wollmar Yxkullsgatan 27 B
118 50 Stockholm
Tel: 08-123 40 000

Hemsida:
www.stockholmatstorningar.se

Vårdtyper som erbjuds:
Dagvård. Slutenvård. Öppenvård.

Åldersgrupp som tas emot:
Alla åldrar.