Capio Ätstörningscenter Stockholm

Postadress samt besöksadress för öppenvård/dagbehandling
Sofielundsvägen 4
191 47 Sollentuna

Besöksadress Heldygnsvård
Jakobsbergs sjukhus
Birgittavägen 4
177 31 Jakobsberg

Tel:  08- 590 009 60

Hemsida:

www.capioanorexicenter.com/

Vårdtyper som erbjuds:
Slutenvård, dagsjukvård, dagvård, öppenvård.

Åldersgrupp som tas emot:
Ingen åldersgräns, individuella bedömningar.