Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Eskilstuna

Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna

Tel: 016-10 32 63 (sekr.)

Hemsida:
www.landstinget.sormland.se

Vårdtyper som erbjuds:
Specialteam för ätstörningar.

Åldersgrupp som tas emot:
10-18 år i specialteamet. Upp till 18 år på kliniken.