Ätstörningsteamet Nyköping/Katrineholm

Psykiatrisk mottagning Nyköping
Nyköpings lasarett
611 85 Nyköping

Besöksadress: Musikvägen 8, Nyköping

Egenanmälan och telefonrådgivning
Tel: 010-492 58 22
Telefontid: vardagar 6:30-14:30

Hemsida
www.1177.se/Sormland/Hitta-vard/Sormland/Kontakt/Landstinget-Sormland-Psykiatrisk-oppenvardsmottagning-1-Nykopings-lasarett/

Vårdtyper som erbjuds

Öppenvård.

Åldersgrupp som tas emot
18 år och äldre

Beskrivning av verksamheten
Ätstörningsteamets behandlingsarbete vilar på ett helhetsperspektiv och företräds av olika behandlingsinriktningar och specialkunskaper, som visat sig vara verksamma för målgruppen. Ätstörningsteamet ingår i öppenvårdspsykiatrin inom vuxenpsyk och samverkar med ätstörningsteamet inom BUP.

Vi har ett nära samarbete med en slutenvårdsavdelning, när behov av heldygnsvård föreligger.

All behandling utformas efter individuella behov i överenskommelse mellan patient och behandlare efter en noggrann kartläggning och bedömning av problematiken. Målsättning är att normalisera mathållning och ätmönster, att ge kunskap om ätstörningens inverkan på kropp och själ, att förstå symtomens funktion och att finna alternativa sätt att hantera bakomliggande problem, samt att förbättra självkänsla och självkännedom.