Östergötlands län

BUP i Norrköping – Ätstörningsteamet

BUP-kliniken – Ätstörningsmottagningen Linköping

Psykiatripartners, Linköping

Psykiatripartners Barn och Unga i Motala, Mjölby, Norrköping och Linköping

Psykiatri-habiliteringsenheten i Motala och Mjölby

Ätstörningsteam – Psykiatriska mottagningen Linköping

Ätstörningsteam – Psykiatriska mottagningen Norrköping

Ätstörningsenheten länsteam

 

Övrig vård

Även andra verksamheter som inte är specialiserade på ätstörningar kan vara behjälpliga i vissa fall. Exempel är ungdomshälsan, ungdomsmottagning alternativt din hälsocentral. Läs mer om dessa alternativ på vårdguiden, 1177.se. Det finns även flertalet privata alternativ att välja på som dock inte ingår i högkostnadsskyddet.