Ätstörningsenheten vuxna Region Kronoberg

Ätstörningsenheten vuxenpsykiatrin
Emil Lindells väg 15
351 12 Växjö
Tel: 0470-58 80 00

Telefontid:
Ätstörningsenhetens rådgivningstelefon är tillgänglig på måndagar mellan klockan 13-14. Ring växelnumret och be att få bli kopplad.

Vårdtyper som erbjuds:
Öppenvård
Slutenvård
Dagsjukvård

Åldersgrupp som tas emot:
Öppenvård och slutenvård är från 18 år och uppåt.
Dagsjukvården är från 16 år.