Ät-Mottagning Växjö

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Centrallasarettet
351 85 Växjö
Tel: 0470-58 61 10
Fax: 0470-58 61 30
E-post: ps-bup@kronoberg.se

Hemsida
www.1177.se

Vårdtyper som erbjuds
Öppenvård

Åldersgrupp som tas emot
Upp till 18 år.