Kronobergs län

Ätstörningsteam på Allmänpsykiatrin enhet 2 Växjö

Ät-Mottagning Växjö

 

Övrig vård

Även andra verksamheter som inte är specialiserade på ätstörningar kan vara behjälpliga i vissa fall. Exempel är ungdomshälsan, ungdomsmottagning alternativt din hälsocentral. Läs mer om dessa alternativ på vårdguiden, 1177.se. Det finns även flertalet privata alternativ att välja på som dock inte ingår i högkostnadsskyddet.