Ätstörningsenheten, Östersund

Ätstörningsenheten
Östersunds Sjukhus
Område Psykiatri
Fältjägargränd ingång 3
Hus 10, plan 7
831 83 Östersund

Tel: 063-15 36 99, 063-15 36 66
Fax: 063-15 45 19

Hemsida:
www.jll.se/folkhalsasjukochtandvard/ostersundssjukhus/sjukhuset/
centrumforbarnkvinnaochpsykiatri/psykiatri/oppenvard/
atstorningenheten.4.4b11a59f12a4ab7420a8000648.html

Vårdtyper som erbjuds:
Öppenvård
Slutenvård
Dagvård.

Åldersgrupp som tas emot:
Vuxenpsykiatrin 18 år och uppåt. BUP upp till 18 år.