Capio Ätstörningscenter – Varberg

Karl Nordströms väg 11
432 53 VARBERG
Tel: 0340-48 32 00
Fax: 0340-48 32 01

Hemsida:
https://capioanorexicenter.com/Vara-enheter/Varberg/

Vårdtyper som erbjuds:
24 platser för dygnetruntbehandling inkl. uppföljningsplatser och träningslägenhet.

Åldersgrupp som tas emot:
Alla åldrar och båda könen.