Öppenvårdspsykiatrin Gotland, vuxna

Psykiatriska kliniken
N:a Hansegatan 4
621 84 Visby

Telefonrådgivning:
Jourtelefon: 0498-26 80 05

Hemsida:
www.gotland.se/5982

Vårdtyper som erbjuds:
Öppenvård

Åldersgrupp som tas emot:
Vuxna från 18 år

.