Dala ABC Falun – kunskapscenter för ätstörningar

Falu Lasarett
791 82 Falun

Tel: 023-491370

Hemsida:

www.ltdalarna.se/dala-abc

Vårdtyper som erbjuds:
Öppenvård

Åldersgrupp som tas emot:
Vuxna. Behandling kan påbörjas från 16 år.