Mentorer

flera-pers

Nästa ansökningsperiod öppnar vecka 20 (11 maj)- 2020


Vad är en mentor?

Frisk & Fri har idag mentorer för drabbade och för närstående över hela landet, inte bara på de orter där vi har lokalavdelningar. En mentor är en person som tidigare haft en ätstörning och är frisk och fri sedan minst två år tillbaka eller en person som har erfarenhet av att vara närstående. Mentorn fungerar som ett stöd, bollplank och komplement till vård. En mentor kan vara till stöd bland annat genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter på väg mot friskhet.


Till vem riktar sig mentorskapet?

Vi har ett högt tryck på våra mentorer och mentorskap passar bäst för dig som kommit en bra bit på vägen i ditt tillfrisknande. För vissa kanske stöd via chatt, Ätstörningslinjen, Närståendelinjen, stödmejl eller öppna träffar passar bättre.

Mentorskapet är till för dig som

·        vill ha regelbunden kontakt med en och samma person under 5 månader.
·        är över 15 år.
.        är medlem. Är du inte medlem kan du enkelt bli det direkt här på hemsidan, klicka här för att bli medlem. Vi kommer inte att kunna hantera ansökningar från personer som inte betalt sitt medlemskap.
·        av egen vilja vill ansöka om en mentor. Det är viktigt att den som söker mentor själv fyller i formuläret och ger sig godkännande.
·        håller på att avsluta din vårdkontakt eller har avslutat din vårdkontakt*.

*Är du närstående går det bra att söka en mentor oavsett var i processen den drabbade befinner sig.


Mentorskapets upplägg

Kontakten med mentorn är tidsbegränsad och pågår under en period av 5 månader.
Mentorskapet kan ske på två sätt.

Mentorskap #1

Du hörs med din mentor 1-2 ggr/vecka, exempelvis via mejl, telefon eller sms.

Mentorskap #2

Du träffar din mentor online via Skype 1 ggr/månad.


Ansökningsperiod

Vi har två ansökningsperioder, en på våren (vecka 20) och en under hösten (vecka 47). Då kommer det att finnas möjlighet att kunna ansöka om en mentor via ett särskilt ansökningsformulär längst ner här på hemsidan.

Nästa ansökningsperiod öppnar 11 maj 2020.

Då kommer det att finnas möjlighet att kunna ansöka om en mentor via ett särskilt ansökningsformulär här på hemsidan

Mer information

För mer information om mentorer, kontakta närmaste lokalavdelning eller samordnare Ellen Abrahamson på ellen.abrahamson@friskfri.se