Grupper & Öppna träffar

Vi erbjuder olika typer av gruppverksamhet för både drabbade och närstående. Öppna träffar arrangeras med olika teman, där du inte behöver vara medlem för att delta. Vissa av träffarna arrangeras även digitalt. Stödgrupper är en medlemsförmån. Denna grupp är sluten och det är samma personer som träffas vid flera tillfällen. Mer information hittar du under respektive rubrik.


Öppna träffar

Öppna träffar för drabbade

Flera av våra lokalavdelningar anordnar öppna träffar för drabbade. Vi utgår från olika teman, informerar om vår verksamhet och lyssnar alltid efter vad ”kvällens grupp” har för behov av att diskutera. Här möter du andra som har liknande erfarenheter som dig. På öppna träffar för drabbade lägger vi fokus på tillfrisknande. Träffen är ett komplement till annan hjälp och är inte en ersättning för exempelvis terapi eller vård. Våra öppna träffar för drabbade vänder sig till personer från 18 år och uppåt.


Öppna träffar för närstående

Flera av våra lokalavdelningar anordnar öppna träffar för närstående. Vi utgår från olika teman, informerar om vår verksamhet och lyssnar alltid efter vad ”kvällens grupp” har för behov av att diskutera. Här möter du andra som har liknande erfarenheter som dig. På en öppen träff för närstående vill vi lyfta dig som närstående, dina tankar känslor och behov. Träffen är ett komplement till annan hjälp och är inte en ersättning för exempelvis terapi eller vård.


Information om öppna träffar

Att delta i en öppen träff är kostnadsfritt och du behöver inte vara medlem hos oss.
I dagsläget kan vi erbjuda detta i följande lokalavdelning: Eskilstuna, Dalarna, Gävleborg, Göteborg,  Karlstad, Malmö,  Norrköping/LinköpingStockholm, Umeå , Uppsala och Västerås.

Kontakta närmaste lokalavdelning för mer information.


Digitala öppna träffar

Vi anordnar även digitala öppna träffar som är öppna för alla oavsett var i landet man bor. Mer information om dessa läggs ut löpande vartefter de planeras in. Information om detta finner du här.


Stödgrupper

Stödgrupp för drabbade

Vill du vara med i en stödgrupp för drabbade där du kan träffa andra som har liknande erfarenheter? Tillsammans med andra kan du finna tröst, förståelse och känslomässigt stöd. Stödgruppen är ett komplement till annan hjälp och är inte en ersättning för exempelvis terapi eller vård.

Grupperna hålls av en eller två ledare som i många fall själva har erfarenheter av ätstörningar och som idag är friska sedan minst två år tillbaka. Vi träffas en gång i veckan under fyra veckor och gruppen består av 4-8 deltagare. Lokala skillnader gällande grupperna kan förekomma, men syftet är att stötta och ge råd till de som vill bli friska genom att erbjuda samtal, förståelse och en stunds lugn. Vi tror på att alla kan bli fria och friska med rätt hjälp och stöd. Våra stödgrupper för drabbade vänder sig till personer från 18 år och uppåt.

Information och pris

För att delta i en grupp måste du vara medlem.
Pris: 500 kr totalt för alla träffar.
Om två eller fler från samma familj vill delta: 500 kr + 250 kr/extra per deltagare.

I dagsläget kan vi erbjuda detta i följande lokalavdelning: Göteborg, Malmö, Stockholm och Västerås.
Kontakta närmsta lokalavdelning för mer information.

Om du är i akut behov av vård eller lider av självmordstankar behöver du söka professionell hjälp. I dessa fall är det bättre att avvakta med arbetet i stödgruppen en tid.


Stödgrupp för närstående

Det kan vara svårt att vara närstående till någon som är drabbad, därför erbjuder vi dig att delta i våra så kallade Närståendegrupper. Här träffar du andra närstående som är i en liknande situation som du.

Gruppen träffas vi 4 tillfällen och samtalar kring upplevelsen av att vara närstående till en person som är drabbad av ätstörningar. Teman som kan komma att diskuteras är bland annat hur man kan förhålla sig som närstående och hur man kan hantera sina egna känslor av kanske sorg och maktlöshet.

Närståendegruppen är ett komplement till annan hjälp och är inte en ersättning för exempelvis terapi.

Information och pris

För att delta i en grupp så behöver du vara medlem. Om du inte redan är det, kan du enkelt bli det här.

Priset för att delta i grupp är 500 kr totalt för 4 träffar

Om två eller fler från samma familj vill delta:
500 kr + 250 kr/extra per deltagare

I dagsläget kan vi erbjuda detta i följande lokalavdelning:  Göteborg, Malmö, Stockholm och Västerås.
Kontakta närmsta lokalavdelning för mer information.