Digital stödgrupp för drabbade – start 28 november

Digitalt

Denna stödgrupp riktar sig till dig som just nu har en pågående ätstörning, ätproblematik eller komplex relation till mat, kropp och träning. Att delta i en stödgrupp innebär att du får träffa andra medlemmar i en liknande situation och den leds av personer med egna erfarenheter av ätstörningar. Det är en möjlighet för dig att få […]

Gratis