Tack

Tack för din intresseanmälan!

Vi behandlar alla inkomna ansökningar löpande och ansvarig kontaktperson återkopplar till dig senast 4 veckor efter ansökningen inkommit på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan. Vid högtider och semestertider kan handläggningstiden vara längre.

Blir aktuellt med ett ideellt uppdrag så kommer du genomgå följande steg innan du startar upp ditt engagemang:

  • Alla nya volontärer går vår obligatoriska webbaserade grundutbildning som måste vara genomförd innan en får ta på sig uppdrag i föreningen. Efter att du fått inloggningsuppgifter till utbildningen har du ansvaret att genomföra den i din egen takt och när du är klar meddelar du detta till utbildningsansvarig. Räkna med att avsätta ca 8 timmar totalt.
  • Har du ansökt om uppdrag som rör närståendeperspektivet kommer det även att vara en obligatorisk fördjupning som sker efter att du har genomfört grundutbildningen. Fördjupningen tar cirka 3 timmar att genomföra och görs  i egen takt. Du ska meddela utbildningsansvarig när du är klar även med denna utbildning..