Läs mer

Peter forskar vid Göteborgs universitet rörande samsjuklighet vid anorexia nervosa och sjukdomen i ett långtidsperspektiv. Han arbetar samtidigt som underläkare inom BUP, Region Halland. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta med specialiserad ätstörningsvård i egenskap av leg. dietist inom privat så väl som offentlig verksamhet.

Peter har varit medlem i föreningen sedan många år. Han bor nu i Göteborg men var 2016 engagerad i Frisk & Fri Stockholms styrelse och har även varit volontär i stödchatten.