Läs mer

Nikita är utbildad journalist och har jobbat både som marknadsförare, kommunikatör och digital innehållsproducent i olika sammanhang. Hennes stora intresse för att stärka unga har funnits med under hela hennes yrkesverksamma liv. Under sina år på United Sisters, Fryshuset, jobbade Nikita med att stärka unga kvinnor i samhället genom coachning, tjejgrupper, kontaktskapande och föreläsningar för unga, politiker och företag med fokus på psykisk ohälsa, normer och sociala medier. Hon är även grundare av kampanjen #jagäridealet, en kampanj mot skeva skönhetsideal, och medgrundare av rörelsen Backa Systerskapet.

Med bakgrund i sin egen historia föreläser Nikita idag på olika universitet kring psykisk ohälsa, med fokus på hur man kan vända en destruktivitet till en kompetens och kring ämnen som normer, ideal, prestationskrav och ångest.