Läs mer

Frisk & Fri vill synliggöra och lyfta ämnet ätstörningar och det gör vi bland annat genom att ställa upp i intervjuer och artiklar. Är du journalist och vill komma i kontakt med Frisk & Fri så kontaktar du mig via mejl eller telefon .