Läs mer

Maja är enhetschef för BUP heldygnsvårdsenhet på S:t Görans sjukhus, en avdelning för unga i åldern 15-18 år med psykisk ohälsa. Maja är leg psykiatrisjuksköterska med många års erfarenhet av ätstörningsbehandling, där hon bland annat har arbetat med barn och unga och deras familjer, samt med forskning om ätstörning.

Maja var under 2014 projektledare för Eira-mottagningen, mottagningen för långtidssjuka ätstörningspatienter. Maja föreläser även för skolpersonal och andra verksamheter som behöver mer kunskap om ätstörningar.