Läs mer

Karin är leg arbetsterapeut med många års erfarenhet inom psykiatri, både vid BUP och vuxenpsykiatri. Hon har vidareutbildning i psykodynamisk psykoterapi, korttids-terapiformerna Interpersonell terapi, IPT, och relationell terapi, BRT, samt mentaliseringsbaserad terapi, MBT. Hon har varit verksam i referensgruppen till Riksät.

Karin har varit med och byggt upp ätstörningsmottagningen i Nyköping, som startade 2003 med att ta emot barn, ungdomar och vuxna, men nu består av två verksamheter, den ena för barn och ungdomar och den andra för vuxna. Karin värdesätter den erfarenhet hon fått av att möta alla med ätstörningsproblem av alla slag, av att möta människor i olika skeden av ätstörning, och att ge stöd till närstående. Att arbeta på en liten mottagning ger en bred erfarenhet, men innebär också begränsade resurser, så det blir viktigt och angeläget att samarbeta med Frisk & Fri.