Läs mer

Valberedningen tillsätts av årsmötet och är medlemmarnas viktigaste organ för att hitta personer till en bra sammansatt styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan leda föreningens verksamhet. Valberedningens uppdrag i riksföreningen syftar till att ge förslag på riksföreningens årsmöte. Förslaget omfattar kandidater för styrelsen, dvs ordförande, ledamöter och suppleant(er), kandidater för valberedningen (sammankallande, ledamot, eventuell suppleant) och förslag för en auktoriserad revisor.

Vi tar emot tips på kandidater och andra synpunkter på valberedningen@friskfri.se