Läs mer

Emma är leg. psykolog och disputerad forskare vid Karolinska institutet. Hennes arbete fokuserar bland annat hur gener och miljö påverkar risken att drabbas av ätstörning, förebyggande insatser mot ätstörningar, behandling av tvångsmässig träning vid ätstörning, samt självbild och ätstörning.

Emma arbetar på Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) och är anknuten till både Stockholms läns landsting och Karolinska institutet