Läs mer

Elin är legitimerad psykolog, disputerad forskare vid Karolinska Institutet och arbetar på Center for Eating Disorders Innovation (CEDI) som är knutet till Karolinska Institutet. Elin forskar bland annat på kopplingen mellan ätstörningar, självbild och svårigheter att förstå och hantera sina känslor, tvångsmässig träning vid ätstörning samt ätstörning hos barn och unga.

Elin jobbar också på Stockholm Centrum för Ätstörningar och har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Region Gävleborg och på behandlingshem för ungdomar.