Coronapandemin skapar ökad oro hos ätstörningsdrabbade  

shutterstock_138101168

CEDI, Centre for Eating Disorders Innovation, på Karolinska Institutet, har genomfört en studie om hur personer med nuvarande eller tidigare ätstörningar påverkas av coronapandeminCirka 800 personer svarade på en digital enkät. Ade som för närvarande är drabbade av ätstörningar upplever fler än hälften förhöjd ångest, så pass mycket att det blir svårt att utföra vardagliga aktiviteter. För tidigare drabbade är det en tredjedel av de tillfrågade som upplever förhöjda ångestnivåer. Undersökningen visar också att en tredjedel av de tillfrågade som just nu lider av en ätstörning för närvarande inte får någon ätstörningsbehandlingmen om detta är på grund av pandemin eller om det beror på andra skäl framgår inte. Det som framförallt oroar de tillfrågade är bristen på struktur och rutiner, något de känner påverkar deras möjligheter att tillfriskna – eller hålla sig friska. Nästan hälften av de som får vård uppger att de har erhållit färre behandlingssessioner än vanligt, de senaste månaderna. En tredjedel upplever dessutom att kvaliteten på vården är sämre nu, jämfört med tidigare. Studien är bara påbörjad och fler enkäter är planerade.  

Läs delrapporten här


Frisk & Fri rustar för fler stödsökande

I Frisk & Fri – riksföreningen mot ätstörningar, har vi stärkt bemanningen och utökat våra öppettider i stödverksamheten. Både du som är drabbad och du som är närstående kan ringa till oss – och du kan också chatta via webben, eller få stöd via mejl. Dessutom erbjuder vi nu också digitala träffar för både drabbad och närstående. Du hittar öppettider och datum på ovanstående länkar. Kom ihåg att våra telefonlinjer bara är bemannad under öppettiderna – men du kan alltid skicka ett mejl. Vi finns här för dig!  

Frisk & Fri arbetar långsiktigt för en god ätstörningsvård

Coronapandemin har ytterligare visat behovet av att ständigt följa upp patienters och närståendes upplevelser av den svenska ätstörningsvården – och den övergripande situationen som drabbad eller närstående. Frisk & Fri fortsätter att arbeta för en god ätstörningsvård över hela landet och nyligen lanserade vi “nio krav för en bättre ätstörningsvård”. Dessa nio krav kommer fortsättningsvis vara en viktig komponent i föreningens påverkande arbete. Frisk & Fri vill – genom dialog och möten med politiker, beslutsfattare och verksamhetschefer – bidra med erfarenhetsbaserad kunskap, för en fortsatt utveckling av ätstörningsrelaterad vård och förebyggande insatser. Att CEDI kommer fortsätta sin studie, med fler enkäter i framtiden, är väldigt positivt. Vi behöver ställa frågor om vården. Vi behöver också ställa frågor om upphandlingar och avtal – och om hur de påverkar vårdens utformning och möjlighet att erbjuda de insatser som behövs. CEDI:s studie och liknande undersökningar är viktiga för de prioriteringar som konstant sker i vårdapparaten – och för att bättre rusta för framtiden. 

 

 

Postad 30 juni, 2020

Taggar: , , , , ,