Ätstörningar ska behandlas snarast möjligt

Tidig upptäckt och snabba åtgärder är av största vikt för att förhindra att barn och unga med ätstörning och viktnedgång utvecklar kroniska ätstörningar med de ökade risker som följer med dessa. Agneta Rosling, överläkare och barn- och ungdomsspecialist, visar i sin avhandling att tillfrisknandet kan påskyndas med rätt behandling utan att sjukhusvistelse blir nödvändig.

Om vi ökar kunskapen om ätstörningar i samhället är chansen större för tidig upptäckt. Vi i Frisk & Fri arbetar för just det samt för att förbättra vården, vilket blir påtagligt viktigt i förlängningen av denna studie.

För att läsa mer om Agneta Roslings avhandling, se här:

Postad 08 oktober, 2013

Taggar: , , ,