Ätstörningar och sexualitet

eleonor

Eleonor Telcs arbetar som kurator och behandlare vid Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ). Hon har också skrivit en uppsats om sexualitet och ätstörningar, i samband med en utbildning hon går.

Eleonor berättar att hon har saknat det sexologiska perspektivet under de tio år som hon har arbetat med ätstörningar, och har förstått att det inom vården i stort finns en okunskap i ämnet och en överdriven försiktighet i att ställa frågor runt sexualitet.

Inför denna uppsats intervjuade Eleonor tre kvinnor drabbade av ätstörningar. Hos dem var det tydligt att de kände skam över kroppens funktioner, och att det påverkade sexualiteten negativt. Rädslan och skammen inför att misslyckas i den sexuella situationen var vanlig, liksom svårigheter att lyssna till sin kropps gränser och signaler.

Läs mer här.

Bilden på Eleonor är lånad från foubloggen.com.