Våga berätta

Jag berättade för mina närmaste släktingar och vänner att vår dotter hade fått ätstörning. Det hjälpte mig att få berätta, och att få deras stöd och omtanke.