Sjukdomen frodas i hemlighetsmakeri

Jag hjälpte min dotter med att inte prata om sjukdomen med andra,ville värna om hennes integritet, vilket gjorde att hon kunde utveckla den i lugn och ro utan att omgivningen märkte så mycket. Själv klassar jag mig idag som medberoende i hennes sjukdom. Nu är hon frisk, men det är lätt att vara efterklok.