Mentor

Att kunna få en mentor via Frisk & Fri har hjälpt mig oerhört.

Att bli lyssnad på, tagen på allvar och vrida och vända på saker med någon som vet