Egen kurator

Redan första gången vi besökte psykologmottagningen för att påbörja behandling av min sambos ätstörning fick jag en egen kurator. Jag brukade träffa henne varannan vecka. Vid några få tillfällen när det kändes akut hade jag turen att få till ett extra möte samma eller nästa dag jag ringde. Numera träffas vi med 2-3 månaders mellanrum och snart tror jag att vi avslutar vår kontakt.