Anhörigas upplevelser

1462144_10153519914850599_291699667_n

En socionomstudent vid Lunds Universitet söker intervjupersoner till sin C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka och få ökad förståelse för hur anhöriga till någon med tidigare ätstörningsproblematik upplevde och hanterade processen. Det som ska undersökas är alltså koncentrerat till de anhörigas syn på upplevelser och hanterande av en närståendes ätstörning.

Studien ska grunda sig i ett antal intervjuer med anhöriga till någon med en tidigare ätstörning. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt av henne själv och ta max en timme. Intervjuerna kommer att ske anonymt och informationen som framkommer kommer endast användas i uppsatsen.

Studenten befinner sig i Lund och söker därför intervjupersoner i Skåne och är flexibel om det skulle behövas. Intervjuerna kommer att genomföras t.o.m. den 6 december, och det är helt fritt att välja vilken tid som passar en själv.

Om intresset att deltaga i studien finns så är passande personer välkomna att kontakta Daniela Bodell:

Telefon: 0707 97 27 74
Mail: daniela.hurtado_bodell.988@student.lu.se

Postad 21 november, 2013

Taggar: , ,