We care – för idrottsorganisationer

We Care RGB     

Vi i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar – arbetar för trygg, säker och rolig idrott. Målet med våra utbildningar We care och I care är att bygga ett hälsosamt träningsklimat och en bra arbetsmiljö.

We care – Workshop

Workshopen ger en introduktion till ämnet idrott och ätstörningar. Deltagarna får lära sig om olika typer av ätstörningar och hur de kan bemöta samt förebygga ätstörningar inom idrotten. Workshopen finns i två versioner, en lång och en kort.

I care – Webbutbildning

Webbutbildningen är en helt digital utbildning som riktar sig främst till ledare inom idrotten. Utbildningen ger dig grundkunskap i frågor kring bemötande och förebyggande av ätstörningar inom idrotten.
Beställ utbildningen

Podcast – Aktiv Omtanke

Vår podcast, Aktiv Omtanke, tar upp olika aspekter av trygg, nyttigt och rolig träning med en expertpanel från Frisk & Fri och olika gäster från sportens värld. Lyssna gratis! Sök på ”Aktiv Omtanke” på iTunes, Podcaster eller liknande sidor eller gå direkt till http://friskfri.podbean.com.

Frågor och kontakt

Sofia Selenius
Utbildningskoordinator
sofia.selenius@friskfri.se