We care – för idrottsorganisationer

We Care RGB     

Utbildningar/certifiering för idrottsorganisationer – I care och We care

Vi i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar – arbetar för trygg, säker och rolig idrott. Förra året lanserade vi vårt certifieringsprogram för idrottsföreningar, gym, dansverksamheter och andra sportaktörer som vill möta och förebygga ätstörningar i sin verksamhet. Nu breddar vi utbildningsutbudet med en fristående ledarutbildning, en workshop och en webbutbildning.

Certifiering – We care

Certifieringen finns för de organisationer och företag som vill genomföra flera utbildningsinsatser, genomföra kunskapsundersökningar, ta fram handlingsplan och policy och slutligen erhålla en certifiering av oss. Läs mer här: Certifiering.

Vi erbjuder skräddarsydda upplägg baserade på just din organisations struktur och förutsättningar.

Ledarutbildning för ledare/tränare

Vi erbjuder en endagars ledarutbildning som inriktar sig på säkert ledarskap, information om ätstörningar och tekniker för att möta människor med ätstörningsproblematik. Vi erbjuder möjligheten att göra utbildningen specifikt för en eller flera organisationer. Läs mer här: Ledarutbildning-Idrott-säljblad

Workshop

Vår workshop ger en introduktion till ätstörningar och idrott och finns i två versioner (en lång och en kort). Deltagarna får veta mer om olika ätstörningar och vad de kan göra för att förebygga och bemöta. Läs mer här: workshop.

Webbutbildning

Vi erbjuder nu en helt digital utbildning där ledare och tränare och personal inom idrott och sport kan utbilda sig kring ätstörningar, bemötande och förebyggande. Läs mer här: Webbutbildning

Podcast – Aktiv Omtanke

Vår podcast, Aktiv Omtanke, tar upp olika aspekter av trygg, nyttigt och rolig träning med en expertpanel från Frisk & Fri och olika gäster från sportens värld. Lyssna gratis! Sök på ”Aktiv Omtanke” på iTunes, Podcaster eller liknande sidor eller gå direkt till http://friskfri.podbean.com.

Frågor och kontakt

Sofia Selenius
Utbildningskoordinator
sofia.selenius@friskfri.se