Uppdrag: Självkänsla

Uppdrag Självkänsla logo final

Frisk & Fri stödjer skolor och ungdomsverksamheter i att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Under 2018 erbjuder vi vår workshop och föreläsning Uppdrag: Självkänsla
gratis för 5 000 unga.

Syftet är att ge deltagaren verktyg för att stärka sin självkänsla och självmedkänsla samt reflektera över hur vi påverkas av media och vår kommunikation med varandra.

Varför behövs Uppdrag: Självkänsla?

Vår självkänsla påverkas av ideal, normer och massivt fokus på det yttre och prestation. Unga drabbas särskilt hårt. Pressen kan bidra till ätstörningar och annan psykisk ohälsa. I vårt stödarbete upplever vi dagligen hur stort behovet är av att nå ut till unga även i förebyggande syfte. Aktuell forskning visar att en sund självkänsla samt självmedkänsla hjälper att förebygga ätstörningar och annan psykisk ohälsa såsom depression och ångest.

Målet med Uppdrag: Självkänsla

– Få kunskap om vad som påverkar vår självkänsla, såsom media/sociala media
– Reflektera över sin egen självkänsla, självmedkänsla och välbefinnande
– Få ökad förståelse om hur andra mår och tänker kring ämnena vi tar upp
– Stärka sin självkänsla och självmedkänsla
– Fånga upp ungdomar som har jobbiga tankar kopplat till mat, träning och kropp

Vem riktar sig Uppdrag: Självkänsla till?

Vi erbjuder Uppdrag: Självkänsla till skolor och ungdomsverksamheter på flera orter i landet. Fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret för vidare information.

Tack vare sponsring från Dove är workshopen och föreläsningen kostnadsfri.

Uppdrag: Självkänsla för unga i åldersgruppen 12 – 16 år
För denna grupp hålls Uppdrag: Självkänsla i workshopsformat med max. 15 deltagare. Vi lägger in en kort paus när det behövs. För att underlätta inlärningen hos våra yngre deltagare använda vi oss av aktiva, fysiska övningar.

Uppdrag: Självkänsla för unga mellan 16 – 20 år
För unga i denna ålder erbjuder vi Uppdrag: Självkänsla även i föreläsningsformat som lämpas för stora grupper upp till 200- 300 personer.

Uppdrag: Självkänslas upplägg

Våra ledare kommer ut till er skola eller ungdomsverksamhet. Beroende på åldersgrupp och antal deltagare erbjuds Uppdrag: Självkänsla i workshops (90 min) eller föreläsningsformat (60 min)

Uppdrag: Självkänsla bygger på tre temablock:
– Självmedkänsla, självkänsla och självförtroende
– Media och skönhetsideal
– Ordens makt

Vi lägger stort vikt på att skapa ett gynnsamt samtalsklimat. Diskussion och övningar är en viktig del i alla avsnitten. Materialet utgår från ett aktivt deltagande där våra ledare lyfter deltagarnas egna tankar och funderingar.

Bokningsförfrågan

Du kan skicka din bokningsförfrågan här

Förebyggande arbete och stöd hand i hand

Vi finns där för unga även efter workshopen eller föreläsningen. Alla deltagare får en Fickbok för bättre självkänsla i e-boksformat, för att kunna jobba vidare med dessa frågor i klassen. I fickboken finns även våra kontaktuppgifter med samt information om vårt stöd.

Övriga frågor

Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till vår utbildningsansvariga Emrika Larsson på emrika.larsson@friskfri.se.