Utbildning

Inom Frisk & Fris förebyggande arbete erbjuder vi föreläsningar, workshops och
utbildningar. Aktiviteter riktade mot barn och unga fokuserar på att öka
självkänslan. Till vuxna vänder  vi oss med bland annat information och kunskap om ätstörningar och vad som kan  ligga till grund för att en del drabbas. Det är genom ökad kunskap och  information som vi har chansen att upptäcka problem i tid och påverka att
färre drabbas, och att redan drabbade kan få stöd i att bli friska och fria.
Vi har även ett projekt tillsammans med Sensus som fokuserar mer på ”hur” och ”varför” vi äter istället för ”vad” vi äter

Uppdrag: Självkänsla

Uppdrag: Självkänsla är en workshop för unga mellan 12-20 år för bättre självkänsla. Vi erbjuder Uppdrag: Självkänsla till skolor och ungdomsverksamheter på flera orter i landet.

Uppdrag: Frisk

Uppdrag: Frisk är en utbildning för vuxna som behöver lära sig mer om ätstörningar, bemötande, hur det går att upptäcka ätstörningar samt hur vi kan arbeta förebyggande.

ATT ÄTA

ATT ÄTA – mindfulness för kropp och knopp fokuserar mer på ”hur” och ”varför” vi äter istället för ”vad” vi äter.  Det är en förebyggande* och mindfulnessbaserad kurs.

Utbildningar om idrott och ätstörningar – We care och I care

We care-utbildningar och certifiering är utformade för att hjälpa idrottsorganisationer att möta och förebygga ätstörningar. Målet är att bygga ett hälsosamt träningsklimat och en bra arbetsmiljö där en vågar prata – även om de svåra sakerna.