Tack

Tack för din intresseanmälan!

När ansökningsperioden är slut behandlar vi alla inkomna ansökningar. Ansvarig kontaktperson återkopplar till dig senast i slutet på augusti på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan.

Om det blir aktuellt med ett ideellt uppdrag så kommer du genomgå följande steg innan du startar upp ditt engagemang:

  • Alla nya volontärer går vår obligatoriska grundutbildning under veckorna 38-41. Räkna med att avsätta ca 7 timmar totalt. Utbildningen är webbaserad och kan göras var som helst.
  • Har du ansökt om uppdrag som rör närståendeperspektivet kommer det även att vara en obligatorisk fördjupning som sker efter grundutbildningen. Fördjupningen tar cirka 3 timmar att genomföra och görs under veckorna 42-44.