Engagera dig

Frisk & Fris verksamhet bygger till stor del på ideella krafter och våra volontärer är centrala när det gäller att förmedla stöd, bidra till att förebygga ätstörningar och påverka för en bättre vård. Gör skillnad och bli en av oss idag.

Under tidsperioden 2017-12-04 t.o.m. 2017-12-18 är det möjligt att att anmäla intresse för att bli volontär.

Här nedan finner du alla uppdrag vi söker fler volontärer till. Vill du söka flera uppdrag, behöver du göra en ansökan för varje uppdrag.

Varmt välkommen med din intresseanmälan.

 • Ort

 • Roll

Ledare stödgrupp för närstående

Är du närstående (exempelvis förälder, vän, partner, syskon eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för stödgrupper i Frisk & Fri?

Att vara ledare för föreningens stödgrupper för närstående är ett volontäruppdrag inom Frisk & Fri. Rollen tar fasta på dina unika kunskaper. Dina erfarenheter blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning.

Uppdrag

Syftet med stödgrupper för närstående är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som är i liknande situationer, för att få stöd i att stå bredvid den som är sjuk. Din roll är att vara samtalsledare och stötta samtalen så att deltagarna kan känna sig trygga att berätta om sig själva och lyssna till varandra. För att inge trygghet hos deltagarna ansvarar du för att förmedla gruppens struktur och ramar.

Detaljer

Du åtar dig att leda en grupp om max åtta deltagare vid fyra tillfällen om två timmar. Som ledare tar du ett övergripande ansvar för gruppen. Du ställer i ordning lokalen i förväg, håller de tider som utlysts, informerar om Frisk & Fri och vår övriga verksamhet, lyssnar på alla deltagare och fördelar ordet vid behov. Att vara ledare för stödgrupp för närstående är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att bära den närståendes maktlöshet och frustration. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens. Som volontär har du ett tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling.

Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli en ledare för stödgrupper?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/regionansvarig
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Ledare stödgrupp för närstående.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Ledare stödgrupp för drabbade

Har du själv varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för våra stödgrupper, riktade till drabbade?

Att vara ledare för stödgrupper är ett volontäruppdrag inom Frisk & Fri. Rollen tar fasta på dina unika genomlevda kunskaper. Dina erfarenheter blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som före detta drabbad ser du dig själv som frisk och fri från din ätstörning sedan minst två år tillbaka.

Uppdrag

Syfte med våra stödgrupper för drabbade är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som befinner sig i liknande situationer – för att komma vidare mot friskhet. Din roll är att vara samtalsledare, så att deltagarna kan känna sig trygga att berätta om sig själva, och lyssna till varandra. För att inge trygghet hos deltagarna ansvarar du för att förmedla gruppens struktur och ramar

Detaljer

Du åtar dig att leda en grupp om max åtta deltagare vid fyra tillfällen om två timmar. Som ledare tar du ett övergripande ansvar för gruppen och du ställer i ordning lokalen i förväg, ansvarar för att hålla tiderna, informerar om Frisk & Fri och vår övriga verksamhet, lyssnar på alla deltagare och fördelar ordet vid behov. Att vara ledare för en stödgrupp är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens. Som volontär avger du ett tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran. Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli en ledare för stödgrupper?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/regionansvarig
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Ledare stödgrupp för drabbade.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Mentor för drabbade

Vill du bli mentor i Frisk & Fri? Har du själv varit drabbad av en ätstörning?

Att vara mentor är ett volontäruppdrag inom Frisk & Fri. Rollen som mentor tar fasta på dina unika kunskaper. Dina erfarenheter blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som mentor ska du ha varit frisk och fri från din ätstörning sedan minst två år tillbaka.

Uppdrag

Du ger stöd genom att lyssna och agerar stöttande. Din erfarenhet kan fungera som en inspirationskälla för att bli frisk och fri från en ätstörning. På så sätt hjälper du medlemmen att reflektera kring de steg som behöver tas, för att komma vidare mot friskhet.

 

Detaljer

Mentoruppdraget är utformat i två varianter:

 • Mentorskap #1: Du är tillgänglig som mentor 1-2 gånger per vecka, exempelvis via mejl, telefon eller sms
 • Mentorskap #2: Du är tillgänglig som mentor i ett personligt möte 1 gång per månad (alternativt via Skype)

Varje mentorkontakt pågår under fem månader. Mentorskapet är en stödjande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska du inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du skulle ha detta som yrkeskompetens. I mentorskapet ingår ett tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara ett stöd för någon annan innebär också att man själv behöver stöd. Som volontär i Frisk & Fri får du en adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär.  Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling.

Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli en mentor?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med kontaktperson/regionansvarig i din lokalavdelning
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

 

 

 

 

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Mentor för drabbade.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Ledare öppna träffar för närstående

Är du närstående (exempelvis förälder, partner, syskon, vän eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för öppna träffar i Frisk & Fri

Att vara ledare för öppna träffar för närstående är ett volontäruppdrag inom Frisk & Fri. Rollen tar fasta på dina unika kunskaper. Dina erfarenheter blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning.

Uppdrag

Syfte med öppna träffar för närstående är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som är i liknande situationer, för att få stöd i att stå bredvid den som är sjuk. Din roll är att vara samtalsledare och stötta samtalen så att deltagarna kan känna sig trygga att berätta om sig själva och lyssna till varandra. För att inge trygghet hos deltagarna ansvara du för att förmedla gruppens struktur och ramar

Detaljer

Du åtar dig att leda träffar på upp till två timmar, på överenskomna datum. Som ledare tar du ett övergripande ansvar för träffen, du ställer i ordning lokalen i förväg, håller de tider som utlysts, informerar om Frisk & Fri och vår övriga verksamhet, lyssnar på alla deltagare och fördelar ordet vid behov. Att vara ledare för en öppen träff är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att bära den närståendes maktlöshet och frustration. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens. Som volontär avger du ett tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling.

Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli en ledare för öppna träffar?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/regionansvarig
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Ledare öppna träffar för närstående.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Ledare för öppna träffar för drabbade

Har du själv varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli ledare för öppna träffar, riktade till drabbade?

Att vara ledare för öppna träffar är ett volontäruppdrag inom Frisk & Fri. Rollen tar fasta på dina unika genomlevda kunskaper. Dina erfarenheter blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som före detta drabbad ser du dig själv som frisk och fri från din ätstörning sedan minst två år tillbaka.

Uppdrag

Syfte med våra öppna träffar för drabbade är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som befinner sig i liknande situationer – för att komma vidare mot friskhet. Din roll är att vara samtalsledare, så att deltagarna kan känna sig trygga att berätta om sig själva, och lyssna till varandra. För att inge trygghet hos deltagarna ansvarar du för att förmedla gruppens struktur och ramar

Detaljer

Du åtar dig att leda träffar på upp till två timmar, på överenskomna datum. Som ledare tar du ett övergripande ansvar för träffen och du ställer i ordning lokalen i förväg, ansvarar för att hålla tiderna, informerar om Frisk & Fri och vår övriga verksamhet, lyssnar på alla deltagare och fördelar ordet vid behov. Att vara ledare för en öppen träff är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens. Som volontär avger du ett tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran. Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli ledare för öppna träffar?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/regionansvarig
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Ledare för öppna träffar för drabbade.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Mentor för närstående

Är du närstående (exempelvis förälder, partner, syskon, vän eller barn) till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning? Vill du bli mentor för närstående inom Frisk & Fri

Att vara mentor för närstående är ett volontäruppdrag. Rollen som mentor tar fasta på dina unika kunskaper. Dina erfarenheter blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som mentor är det viktigt att din erfarenhet som närstående ligger en tid tillbaks. Du ska inte vara mentor om du just nu står nära någon med en pågående ätstörning.

Uppdrag

Du ger stöd genom att lyssna och agerar stöttande. Din erfarenhet kan fungera som inspirationskälla för att det går att bli frisk och fri från en ätstörning. På så sätt hjälper du medlemmen att reflektera kring de steg som behövs för att komma vidare mot friskhet.

 

Detaljer

Mentoruppdraget är utformat i två varianter:

 • Mentorskap #1: Du är tillgänglig som mentor 1-2 gånger per vecka, exempelvis via mejl, telefon eller sms
 • Mentorskap #2: Du är tillgänglig som mentor i ett personligt möte 1 gång i månaden (alternativt via Skype)

Varje mentorkontakt pågår under fem månader. Mentorskapet är en stödjande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera som terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens. I mentorskapet ingår ett tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara ett stöd för någon annan innebär också att en själv behöver stöd. Som volontär i Frisk & Fri får du en adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling.

Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli mentor?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med kontaktperson/regionansvarig i din lokalavdelning
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Mentor för närstående.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Informatör

Vill du bli informatör i Frisk & Fri? Har du själv tidigare varit drabbad av en ätstörning eller är du närstående (t.ex. förälder, partner, syskon, barn eller vän) till någon som tidigare varit drabbad?

Att vara informatör är ett volontäruppdrag inom Frisk & Fri. Rollen tar fasta på din unika genomlevda kunskap. Din erfarenhet blir en värdefull tillgång när vi sprider kunskap och förståelse om vad en ätstörning innebär – och att det går att bli frisk och fri. Som före detta drabbad ser du dig själv som frisk och fri från din ätstörning sedan minst två år tillbaka. Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning.

Uppdrag

Syfte med informatörrollen är att öka kunskapen om ätstörningar, krossa vanliga myter och stärka vår påverkanskraft och synlighet. Vanliga aktiviteter inkluderar deltagande i brukarråd, dialogmöten med vårdenheter, panelsamtal, deltagande på mässor och reportage i media. Din roll är att vara talesperson för Frisk & Fri och att aktivt bidra till att stärka och öka föreningens nätverk, samt nyansera bilden av ätstörningar.

Detaljer

Du åtar dig att representera föreningen på överenskomna evenemang. Som informatör tar du ett övergripande ansvar för dina informatörsinsatser, som att hålla den tidsram som utlysts och att stämma av och rapportera till ansvarig kontaktperson.

Hur stödjer vi dig?

Som volontär i Frisk & Fri får du en adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling.

Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli informatör?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/ regionansvarig
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument för vår verksamhet.
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Informatör.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Svara i Närståendelinjen

Har du erfarenhet av att vara närstående? Vi behöver dig och din kunskap i vår Närståendelinje.

Att vara engagerad i Närståendelinjen är ett volontäruppdrag i Frisk & Fri. Rollen tar fasta på din unika erfarenhet. Din genomlevda kunskap blir en värdefull tillgång i kontakten med någon andra. Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning. I rollen är du en medmänniska med en unik kunskap – i form av egen erfarenhet. Du är ett stöd genom att lyssna och bemöta den stödsökande med grund i dina egna erfarenheter. I rollen ingår även att uppmuntra den stödsökande att utifrån behov söka vård eller annat stöd. Du bemannar endast Närståendelinjen under din tilldelade tid och under avsedd telefontid. Som volontär i Närståendelinjen kan du inge hopp och vara en inspirationskälla.

Uppdrag

Du bemannar Närståendelinjen i en timme, under tilldelad telefontid, varannan vecka. Uppdraget är förlagt kvällstid. Du utgår från ett medmänskligt perspektiv, med din levda kunskap som utgångspunkt. Det innebär att du inte intar en vårdande roll eller agera som terapeut, även om du råkar ha sådan yrkeskompetens. Som volontär avger du tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling.

Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Detaljer

Vilka steg behöver du ta för att bli en del av Närståendelinjen?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/ regionansvarig
 • Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Svara i Närståendelinjen.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Sitta i chatten

Vill du bli chattstödjare i föreningens chatt? Har du varit drabbad av en ätstörning? Eller är du själv närstående (exempelvis förälder, vän, partner, syskon, barn) till någon som tidigare varit drabbad?

Att vara engagerad i föreningens chatt är ett volontäruppdrag i Frisk & Fri. Din erfarenhet och genomlevda kunskap blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som före detta drabbad ser du dig själv som frisk och fri från din ätstörning sedan minst två år tillbaka. Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning.

Uppdrag

Du är en medmänniska med en unik kunskap – i form av egen erfarenhet. Du är ett stöd genom att lyssna och bemöta den stödsökande, med grund i egna erfarenheter. I rollen ingår även att uppmuntra den stödsökande att utifrån behov söka vård eller annat stöd. Du bemannar endast chatten under din tilldelade tid och under den utlysta öppettiden. Som chattvolontär kan du inge hopp och vara en inspirationskälla.

Uppdragets ramar

Du bemannar chatten under en timme, på tilldelad chattid, varannan vecka. Uppdraget är förlagt kvällstid. Du utgår från ett medmänskligt perspektiv, med din levda kunskap som utgångspunkt. Det innebär att du inte intar en vårdande roll eller agerar som terapeut, även om du råkar har sådan yrkeskompetens. Som volontär har du tystnadslöfte.

Hur stödjer vi dig?

Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling.

Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Detaljer

Vilka steg behöver du ta för att bli en del av stödchatten?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/regionansvarig
 • Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Sitta i chatten.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.

Workshopledare/föreläsare för Uppdrag: Självkänsla

Vill du förebygga psykisk ohälsa och ätstörningar bland ungdomar? Känner du dig bekväm med att prata inför en grupp, och älskar du att diskutera och samtala med ungdomar? Frisk & Fri söker volontärer till vår förebyggande verksamhet som omfattar föreläsningar och workshops.

Rollen som workshopledare/föreläsare är ett volontärsuppdrag i Frisk & Fri och fokuserar på att möta ungdomarna i deras situation. Du ska kunna förstå deras perspektiv, vara bra på att lyssna och kunna skapa intresse hos ungdomarna för de ämnen som Uppdrag: Självkänsla lyfter.

Uppdrag

Uppdrag: Självkänsla syftar till att ge ungdomar verktyg för att stärka sin självkänsla och självmedkänsla samt reflektera över hur vi påverkas av media och vår kommunikation med varandra. Vår självkänsla påverkas av ideal, normer och massivt fokus på det yttre och prestation. Unga drabbas särskilt hårt. Pressen kan bidra till ätstörningar och annan psykisk ohälsa.

Du leder workshopen/föreläsningen med hjälp av ett grundmaterial, dels i power point och dels i form av ett antal interaktiva aktiviteter och övningar. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett gynnsamt samtalsklimat med diskussion och övningar. Vårt mål är ett aktivt deltagande med utgångspunkt i deltagarnas egna tankar och funderingar

Detaljer

Uppdraget i sig tilldelas du av kontaktpersonen i din lokala Frisk & Fri-avdelning, sedan planerar du och följer upp uppdraget tillsammans med den skola där uppdraget ska genomföras.

Workshop Uppdrag: Självkänsla för unga i åldersgruppen 12 – 16 år:
För denna grupp hålls Uppdrag: Självkänsla i workshopsformat 90 minuter med max. 15 deltagare. För att underlätta inlärningen hos våra yngre deltagare använder vi oss av aktiva, fysiska övningar.

Föreläsning Uppdrag: Självkänsla för unga mellan 16 – 20 år :
För unga i denna ålder erbjuder vi Uppdrag: Självkänsla även i föreläsningsformat 60 minuter som lämpar sig för stora grupper upp till 300 – 400 personer.

Hur stödjer vi dig?

Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran. Efter avslutat uppdrag får du på begäran ett intyg.

Vilka steg behöver du ta för att bli en workshopledare/föreläsare?

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst sex månader framöver, och kan ta dig an uppdrag på dagtid minst två gånger i månaden
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/regionansvarig
 • Du står bakom föreningens värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När vi behandlat alla inkomna ansökningar återkopplar ansvarig kontaktperson till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan under januari månad.

Läs mer Anmäl intresse

Intresseformulär

Detta är en intresseanmälan för: Workshopledare/föreläsare för Uppdrag: Självkänsla.

Välj ort:

Vilken bakgrund har du:

Berätta kort om dig själv och varför du vill engagera dig i uppdraget.

Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

Villkor

 1. Du måste ha fyllt minst 18 år.
 2. Du ska kunna vara engagerad under minst ett års tid.
 3. Har du egen erfarenhet av ätstörningar måste du varit frisk sedan minst två år tillbaka. Är du närstående ska din närstående inte ha en pågående ätstörning.
 4. Alla som är engagerade i föreningen ska vara stödmedlemmar.
 5. Volontärskapet är ett förtroendeuppdrag, detta innebär att man som volontär ger sitt tystnadslöfte. Med tystnadslöfte menar vi att all kännedom om personliga förhållanden rörande människor som volontären
  möter i Frisk & Fris verksamhet inte får föras vidare till vänner, familj och partners. Tystnadslöftet gäller även efter det att volontären har avslutat sitt uppdrag.
 6. Som volontär står du bakom de riktlinjer som anges i Ansvarsfull pressrapportering.
 7. Aktuell forskning visar att publicering av bl.a. bilder på väldigt magra personer, siffror kring vikt, kalorier mm eller konkreta handlingar vid sjukdom (t ex träningsmängd, antal gånger jag kräkts) kan få negativa konsekvenser för personer som är drabbade eller är i riskzonen. Källa: Stice, Schupak-neuberg, Shaw & Stein, (1994). Därför delar du inte före- och efterbilder på dig själv eller delger din vikt i sociala medier som privatperson eller i sammanhang där du uttalar dig i egenskap av volontär/anställd i Frisk & Fri.
  Var gärna uppmärksam över vad du själv delar och gillar på sociala medier, då du kan ses som en förebild och representant för Frisk & Fri. Var även uppmärksam på vad och hur du i sociala medier delar något som berör ditt engagemang i Frisk & Fri.

 

PuL

Förteckning och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening och är därför undantaget från anmälningsskyldigheten om behandling av personuppgifter.

Nedan ser du de personuppgifter som behandlas i föreningens medlemsregister.
1. Personnummer, namn- och adressuppgifter, telefon och e-postadress.
2. Därutöver registreras uppgifter om obetalda avier samt betalda avier.
3. Behandlingen omfattar inte sådana känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Frisk & Fri lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part utan särskilt tillstånd från berörd person.

Frisk & Fri informerar sina medlemmar/blivande medlemmar om följande på hemsidan i anknytning till medlemsregistreringen: Personuppgifterna lagras enligt PuL. För att kunna hantera ditt medlemskap på bästa sätt behöver vi lagra dina personuppgifter såsom personnummer, namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om dina betalningar till Frisk & Fri. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PuL), vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.

Från Datainspektionen angående Medlemmar i ideella föreningar:
När en medlem i en förening avslutar sitt medlemskap bör uppgifterna i medlemsregistret tas bort. Dessutom får personuppgifter om tidigare medlemmar normalt bevaras under ett år för att föreningen ska kunna värva tillbaka den som tidigare har varit medlem. Men om den tidigare medlemmen dessförinnan tackar nej till att återigen bli medlem ska dennes personuppgifter tas bort snarast möjligt.

Frisk & Fri ämnar således radera tidigare medlems uppgifter senast två år efter utestående betalning.