Bli volontär

Frisk & Fri skulle inte överleva utan våra volontärer. Som ideell organisation är mycket av vårt arbete uppbyggt kring människor som jobbar hos oss volontärt. Vi är väldigt tacksamma för den tid och engagemang ni ger!

Vill du också hjälpa till?

Som volontär kan du jobba som mentor, gruppledare, föreläsare inom både den stödjande (tex. på specialistkliniker) samt förebyggande (tex. i skolor) verksamheter. Du kan även hjälpa till på seminarier och dylikt. Du som är frisk från en ätstörning sedan minst 2 år tillbaka, har erfarenhet som närstående eller bara är intresserad – är välkommen att kontakta oss. Dina erfarenheter är värdefulla! Maila gärna närmsta lokalavdelning för mer information.

Hur föreningen arbetar

Mentorer – för drabbade
Mentorerna, som har egen erfarenhet av sjukdomen och nu är friska sedan minst två år tillbaka, kan med sina erfarenheter ge stöd till dem som är drabbade.

Mentorer- för närstående
Dessa mentorer har själva varit anhöriga till någon som varit drabbad av en ätstörning.

Mentorer- för gravida och nyblivna mammor
Mentorerna är mammor som själva varit drabbade av ätstörningar och nu är friska sedan minst två år tillbaka.

Stödgrupper
Behovet av att dela sina erfarenheter är många gånger stort och detta har lett till bildandet av mindre samtalsgrupper där deltagarna kan stötta varandra.

Medlemstidningen
Alla medlemmar får medlemstidningen INSIKT, en tidskrift som föreningen ger ut 4 gånger per år.

Telefon-och mailstöd
Via e-mail kan man ställa frågor till föreningen eller utnyttja vår stödtelefon som är öppen flera dagar per vecka. Vi tar i genomsnitt emot över 100 e-mail och samtal i veckan.

Arbeta förebyggande
Vi erbjuder olika typer av föreläsningar och informationsmaterial. För ungdomar från åk 5-6 upp till gymnasiet har vi en särskild Uppdrag: Självkänsla som berör ämnen som självkänsla, reklamens påverkan, skönhetsideal mm. Vi samverkar även med mödravården för att ge stöd till gravida och nyblivna mammor. Vi föreläser och utbildar även vuxna som arbetar med unga, exempelvis inom skola, sjukvård och föreningsliv.

Påtryckning för bättre vård
Vi arbetar aktivt mot ansvariga myndigheter och organisationer och är representerade i olika referensgrupper och brukarråd.

Förmåner som volontär och medlem
Som medlem erhåller man medlemstidningen INSIKT som kommer ut 4 gånger per år.

Välkommen att kontakta närmsta lokalavdelning för mer information.